Elisabeth Eybers -Palimpses

Jare van liefhê kom nou goed van pas,
gemeenskap bloei in ongebonde staat,
omdat jy jou herinner hoe dit was
is dit vir die verlede nooit te laat.
Geluk bly altyd binne handbereik,
word nie verwilder deur moedwil van tyd
of skade van verdoeselde verraad.
As dit te voorskyn borrel, dien die res,
die vroeëre, alleen tot palimpses.

Tydverdryf / Pastime
1996

Advertisements